[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoonnummer]

[e-mail][naam postbedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: Klacht [brief/pakket] niet ontvangen

Geachte heer of mevrouw,Op [verzenddatum] stuurde [naam verzender] een [brief / pakket] naar mij op via uw bedrijf.Wat is het probleem?Tot op vandaag heb ik [deze brief /dit pakket] niet ontvangen. Ik dien daarover een klacht in. Ook wil ik dat u uw best doet om erachter te komen waar [de brief / het pakket] is gebleven.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van ACM.Wat verwacht ik van u?Graag hoor ik waarom ik [de brief / het pakket] niet heb gekregen. En ik wil weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat ik [de brief / het pakket] nog ga krijgen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet reageert op mijn klacht, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]