[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats]


[plaats, datum]Onderwerp: ongewenste reclame

Geachte heer of mevrouw,Uw bedrijf stuurt mij regelmatig reclame met mijn naam en adres erop. Ik vind dat niet nodig en wil geen reclame meer van u ontvangen. Daarom maak ik gebruik van mijn recht van bezwaar.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik het recht van bezwaar. Dit betekent dat u mijn persoonsgegevens niet meer mag gebruiken voor reclame als ik hierom vraag. Dit staat in de Algemene verordening gegevensbescherming. U kunt deze wet vinden op de website www.overheid.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om direct te stoppen met het gebruiken van mijn persoonsgegevens voor het toesturen van geadresseerde reclame.


Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]