[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: onterechte automatische incassoGeachte heer of mevrouw,Op [datum] schreef u [bedrag] euro af van mijn rekening [uw rekeningnummer].Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met deze afschrijving. [kies uw situatie:]Wat verwacht ik van u?Volgens de wet schreef u onterecht geld af. Daarom gaf ik mijn bank opdracht om het bedrag terug te storten op mijn rekening.[voeg deze alinea toe als u geen overeenkomst hebt met het bedrijf:]Omdat ik geen overeenkomst heb met u, verwacht ik dat u mij verder geen rekeningen stuurt. Denkt u dat ik wel een overeenkomst met u heb? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.[voeg deze alinea toe als u wel een overeenkomst hebt met het bedrijf:]Ik wil de rekening wel betalen, maar niet via automatische incasso. Ik vraag u daarom vriendelijk om met een andere oplossing te komen. Dan kan ik de rekening op een andere manier betalen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Blijft u onterecht geld afschrijven, dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]