[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam bedrijf of incassobureau]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over [incassobrief / aanmaning / 14-dagenbrief]

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] stuurde u mij een [incassobrief / aanmaning / 14-dagenbrief]. Hierin zegt u dat ik [bedrag] euro moet betalen voor [naam product of dienst].Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met deze rekening. [leg uit wat er niet klopt, of waarom u de rekening niet hoeft te betalen , bijvoorbeeld:]

Hoe is dit wettelijk geregeld?De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op oneerlijke incassopraktijken, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe incassobrief te sturen [die voldoet aan de wettelijke eisen / met daarin de ontbrekende informatie / met daarin het juiste bedrag / als mijn klacht is opgelost]. In de tussentijd mag u mij geen incassokosten rekenen.[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]Omdat ik al betaald heb, ben ik u niets meer verplicht. Ik verwacht daarom geen rekeningen te ontvangen van uw bedrijf.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u mijn klacht niet oplost of als u mij onterecht kosten blijft rekenen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]