[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam curator]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: faillissement [naam verkoper]

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] bestelde ik bij [naam verkoper] een [naam product / dienst] voor [bedrag] euro. Helaas ging het bedrijf op [datum] failliet. Op het moment van het faillissement had ik [het product / de dienst] nog niet ontvangen.Wat verwacht ik van u?Graag hoor ik van u of de overeenkomst nog wordt uitgevoerd en wanneer ik het dan kan verwachten.Als de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd, dan ontbind ik de overeenkomst. Ik vraag u vriendelijk om dan mijn betaling terug te storten op [uw rekeningnummer] op naam van [uw naam]. Ik voeg een kopie toe van de betaling aan [verkoper].Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]