[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: prijsverhoging abonnement

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kwam ik erachter dat u de prijs van mijn abonnement hebt verhoogd. De oude prijs is [bedrag] euro. En de nieuwe prijs is [bedrag] euro. Ik ben het niet eens met deze prijsverhoging.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet mag u alleen de prijs verhogen als u zich houdt aan deze drie regels samen:  1. Op het moment dat ik het abonnement afsloot, stond al in uw algemene voorwaarden dat u de prijs mag verhogen. Dit heet een wijzigingsbeding. En u moet mij de algemene voorwaarden toen gegeven hebben.

  2. Het wijzigingsbeding mag niet onredelijk zijn.

  3. U moet mij vooraf op tijd laten weten wat de nieuwe prijs is en op welke datum de prijs ingaat.

Als u zich niet houdt aan deze regels, mag u de prijs niet verhogen. De oude prijs blijft dan geldig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?U hebt zich niet gehouden aan deze drie regels.[kies uw situatie:]Ik vraag u daarom vriendelijk om de prijsverhoging van mijn abonnement terug te draaien naar de oude prijs. [voeg deze zin toe als u anders het abonnement wilt stoppen:] Wilt of kunt u dit niet doen? Dan wil ik mijn abonnement zonder kosten stoppen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de prijsverhoging niet terugdraait, of als u mij kosten rekent voor het stoppen van het abonnement, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]