[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: opzegging abonnement

Geachte heer of mevrouw,Met deze brief wil ik u laten weten dat ik mijn abonnement op [product / dienst] wil opzeggen.[kies een van deze twee alinea’s:][1]

Ik zeg mijn abonnement op per [einddatum van uw vaste abonnementsperiode]. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van [aantal weken of maanden].[2]

Ik zeg mijn abonnement op per eerst mogelijke datum. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om een bevestiging van mijn opzegging per [e-mail / brief]. Uw bevestiging zie ik graag binnen twee weken tegemoet.[voeg deze alinea toe als u het abonnementsgeld vooruitbetaalde]

Omdat ik het abonnementsgeld vooruitbetaalde, verwacht ik dat u het teveel betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstort op [uw bankrekeningnummer], ten name van [uw naam].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]