[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats]


[plaats, datum]Onderwerp: klacht over onterechte aanmelding sms-dienst

Geachte heer of mevrouw,Sinds [datum] ontvang ik ongevraagd sms-berichten via shortcode [vul de vier cijfers in van de afzender van de sms’jes] op mijn mobiele telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Het onderwerp van deze sms-berichten is [leg uit waar de sms-berichten over gaan]. Ik heb de dienst stopgezet via payinfo.nl op [datum].Wat is het probleem?Ik heb mij voor deze sms-dienst nooit aangemeld. Maar u wilt wel dat ik de rekening betaal voor deze sms-dienst. Met deze kosten ben ik het niet eens.Hoe is dit wettelijk geregeld?Als ik een klacht heb over de rekening voor een sms-dienst, moet u bewijzen dat de verkoop volgens de regels is gegaan. Bovendien mag ik de betaling uitstellen totdat de klacht is opgelost. Dit betekent dat ik met de betaling mag wachten totdat De Geschillencommissie hier een uitspraak over doet. Dit staat in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE). U kunt deze regeling vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Omdat ik een klacht heb over de kosten, stel ik de betaling van de sms-dienst uit. [kies uw situatie:]Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd een oplossing biedt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]