[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: onjuiste telefoonrekening

Geachte heer of mevrouw,Op uw rekening met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat] staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt]. Maar als ik niet betaal, sluit u mijn abonnement af. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.Wat verwacht ik van u?Ik verwacht dat u mijn klacht over de rekening oplost binnen [noem een redelijke termijn]. En ik vraag u om het door mij te veel betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Kunt of wilt u mijn klacht niet op tijd oplossen? Of stort u mijn geld niet terug? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]