[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam aanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: anonieme beller

Geachte heer/mevrouw,Ik heb overlast van een anonieme beller op mijn telefoonnummer [telefoonnummer waarop u wordt lastiggevallen].Wat is het probleem?Ik heb overlast van de oproepen omdat [leg uit wat u hoort en waarom u dit vervelend vindt]. Ik vind het belangrijk dat dit stopt. Ik wil hier iets tegen doen, maar ik kom er niet achter van wie deze vervelende oproepen zijn. Daarom wil ik u vragen hier onderzoek naar te doen.De vervelende telefoontjes begonnen op [datum]. Daarna kreeg ik vaker dit soort oproepen. Ik geef u een opsomming van [alle oproepen / een aantal oproepen]:
 
Oproep Datum Tijdstip
1 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]
2 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]
3 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]

Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens artikel 11.11 van de Telecommunicatiewet mag ik u vragen om onderzoek te doen naar vervelende oproepen van een anonieme beller. U bent dan verplicht om hieraan mee te werken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om het telefoonnummer, de naam, het adres, de postcode en de woonplaats van de anonieme beller. Als u niet aan mijn verzoek wilt meewerken, dan hoor ik graag waarom.Als ik na deze brief opnieuw vervelende oproepen krijg, dan geef ik dit aan u door voor uw onderzoek.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]