[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoonnummer]

[e-mail][naam nieuwe telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats]

[e-mail]


[woonplaats, datum]Klantnummer: [uw klantnummer bij uw nieuwe telefoonaanbieder]Onderwerp: klacht over nummerbehoud

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] sloot ik bij u het abonnement [naam abonnement] af voor mijn telefoon. Hierbij vroeg ik u om mijn telefoonnummer mee te nemen. Mijn vorige abonnement was [naam abonnement] bij telefoonaanbieder [naam telefoonaanbieder].Wat is het probleem?U beloofde dat ik het nieuwe abonnement vanaf [datum] zou kunnen gebruiken met het meegenomen telefoonnummer. Dit is niet zo. [beschrijf kort uw klacht].Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik het recht om mijn telefoonnummer mee te nemen bij een overstap. U moet dit als mijn nieuwe aanbieder binnen tien werkdagen regelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen tien werkdagen alsnog mijn telefoonnummer [noem telefoonnummer] over te zetten naar mijn nieuwe telefoonabonnement.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Kunt of wilt u mijn telefoonnummer niet binnen tien dagen overzetten, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen tien dagen uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]