[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoonnummer]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: Klacht over telefoonrekening

Geachte heer of mevrouw,Ik heb uw telefoonrekening ontvangen met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat]. Hierop staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt].Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om de rekening zo snel mogelijk aan te passen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Wilt u mijn rekening niet aanpassen? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]