[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoonnummer]

[e-mail]



[naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats]


[plaats, datum]



Onderwerp: Klacht over telefoonrekening





Geachte heer of mevrouw,



Ik heb uw telefoonrekening ontvangen met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat]. Hierop staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.



Wat is het probleem?



Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt].



Wat verwacht ik van u?



Ik vraag u vriendelijk om de rekening zo snel mogelijk aan te passen.



[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]



Biedt u geen oplossing?



Wilt u mijn rekening niet aanpassen? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.



Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].



Met vriendelijke groet,



[uw naam en handtekening]