[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam energieleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: termijnbedrag

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik van u [de rekening / mijn nieuwe contract] voor [gas / elektriciteit]. Hierop is het termijnbedrag [hoogte termijnbedrag] euro per maand.Wat is het probleem?[kies uw situatie]Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om het termijnbedrag [te verlagen / te verhogen] naar [bedrag] euro per maand. Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen, dan hoor ik graag waarom.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen en niet wilt uitleggen waarom, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]