[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam energieleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over meterstand

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] ontving ik van u mijn [jaarafrekening / eindafrekening]. Hierop zijn de meterstanden voor gas: [meterstand die op de rekening staat] en voor elektriciteit: [meterstand die op de rekening staat].Wat is het probleem?Helaas [kloppen beide meterstanden niet / klopt de meterstand voor gas niet / klopt de meterstand voor elektriciteit niet]. Dit moet zijn:[kies uw situatie:]Dit gaf ik aan u door op [datum] via [geef aan hoe u de meterstanden doorgaf, bijvoorbeeld via een meterstandenkaart, sms of de website].Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de Informatiecode Elektriciteit en Gas heb ik recht op een aanpassing van mijn meterstanden wanneer ik kan bewijzen dat deze niet kloppen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Omdat u een andere meterstand gebruikte, is mijn verbruik op de rekening te hoog. Ik vraag u daarom vriendelijk om mij een nieuwe [jaarafrekening / eindafrekening] te sturen met de juiste meterstanden. Tot die tijd hoef ik u niet te betalen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Lost u mijn klacht niet op tijd op, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]