[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over levertijd

Geachte heer of mevrouw,Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type] [gaat het om een bestelling, noem dan ook het bestelnummer of referentienummer]. U zou het product leveren [op de afgesproken leverdatum van … / binnen … dagen]. Wat is het probleem?U leverde mijn [product] niet op tijd. Daarom [maak een keuze: laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind / geef ik u nog één keer een redelijke termijn om te leveren, anders ontbind ik de overeenkomst].Hoe is dit wettelijk geregeld?U moet leveren binnen de afgesproken levertijd. Spreekt u geen levertijd af met de consument, dan moet u het product binnen 30 dagen leveren. Houdt u zich niet aan de levertijd? Dan moet de consument u nog een kans geven om binnen een redelijke termijn te leveren. Dit hoeft niet altijd. Spreekt u bijvoorbeeld een vaste leverdatum af, dan hoeft de consument u geen extra kans te geven. De consument kan dan onmiddellijk de overeenkomst ontbinden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/levering.Wat verwacht ik van u?[kies uw situatie:][deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Werkt u niet mee aan een oplossing, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]