Afzender[Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

[Telefoonnummer]

[E-mail]Aan[Naam]

[Adres]

[Postcode en plaats][Woonplaats, datum]Onderwerp: Niet eens met extra kosten bij pakketreisGeachte heer, mevrouw,Op [datum] heb ik bij uw reisorganisatie een pakketreis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum is [datum vertrek]. Op [datum] hebt u mij laten weten dat u de prijs van de reis wilt wijzigen vanwege [opnoemen welke reden de reisorganisatie geeft]. Ik ben het daar niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met deze wijziging omdat [geef aan waarom u het niet eens bent met de prijswijziging].Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik recht dat de pakketreis wordt uitgevoerd volgens de prijs die wij hebben afgesproken. De prijs mag alleen verhoogd worden als dit in de algemene voorwaarden staat. En daarnaast mag de prijs mag alleen worden verhoogd als het een wijziging is op grond van één van de volgende redenen:De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor pakketreizen. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/reisaanpassingen.Wat verwacht ik van u?Ik verwacht dat ik op reis kan voor de afgesproken prijs.Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken].[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, Consuwijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]