[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: bagage [vermist / beschadigd]

Geachte heer of mevrouw,[kies deze alinea als u alleen een vlucht boekte:]Op [datum] vloog ik met uw luchtvaartmaatschappij van [luchthaven waar u vertrok] naar [luchthaven waar u aankwam]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer].[kies deze alinea als u een pakketreis boekte:]Op [datum] boekte ik bij u een pakketreis naar [bestemming]. Mijn boekingsnummer is [nummer van uw boeking]. De pakketreis was inclusief een vlucht op [datum] van [luchthaven waar u vertrok] naar [luchthaven waar u aankwam]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer].Wat is het probleem?Tijdens de vlucht raakte mijn bagage [vermist / beschadigd]. Het gaat om [leg uit wat er kwijt of beschadigd is].[kies uw situatie:]Ik heb al een klacht ingediend via een [PIR-formulier / klachtenformulier / brief]. In de bijlage vindt u hiervan een kopie. Maar tot op dit moment heb ik nog geen oplossing. [kies uw situatie:]Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik recht op [schadevergoeding voor de vermissing of op teruggave van mijn bagage / schadevergoeding voor de beschadiging]. En omdat ik bij u de [vlucht / pakketreis] boekte, bent u aansprakelijk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?[gebruik deze alinea als de luchtvaartmaatschappij uw bagage nog zoekt:]Ik vraag u er alles aan te doen om toch nog mijn bagage terug te vinden. Mocht u mijn bagage niet binnen drie weken vinden, dan stel ik u hierbij alvast aansprakelijk voor de schade. Mijn schade is: [som op wat uw kosten zijn door de schade en waarvoor en stuur een kopie mee van het bewijs][gebruik deze alinea als de luchtvaartmaatschappij uw bagage niet meer kan vinden, of als uw bagage schade heeft:]U bent aansprakelijk voor de [schade die ik heb door de vermiste bagage / schade aan mijn bagage]. De kosten hiervan zijn: [som op wat uw kosten zijn door de schade en waarvoor en stuur een kopie mee van het bewijs]. Daarom vraag ik u vriendelijk om mij een schadevergoeding te betalen van [bedrag] euro. Ik vraag u om dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Betaalt u de schadevergoeding niet, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]