Afzender[Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

[Telefoonnummer]

[E-mail]Aan[Naam]

[Adres]

[Postcode en plaats][Woonplaats, datum]Betreft: Klacht over pakketreisGeachte heer/mevrouw,Op [datum] heb ik bij uw organisatie een pakketreis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum was [datum vertrek]. Mijn reis verliep niet volgens de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.Wat is het probleem?[Leg uit wat er mis is gegaan tijdens de reis]Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik er recht op dat een reis wordt uitgevoerd zoals afgesproken en volgens de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Voert u de reis niet uit zoals afgesproken? En moet ik daardoor extra kosten maken? Dan moet u deze schade vergoeden.De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor pakketreizen. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/reizigersklachten.Wat verwacht ik van u?Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken].[Hebt u een overzicht van de schade, inclusief facturen? Voeg dit dan toe][De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, Consuwijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.Met vriendelijke groet,[Naam en handtekening]