[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail]



[naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats]



[plaats, datum]



Onderwerp: herstelwerk





Geachte heer of mevrouw,



Op [datum of periode] voerde u de werk voor mij uit. Het gaat om [geef een korte beschrijving van de opdracht].



Wat is het probleem?



Helaas is het resultaat van het werk niet goed. Het gaat om: [geef een korte opsomming van de klachten].



Hoe is dit wettelijk geregeld?



Volgens de wet bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van goed (deugdelijk) werk. Als u het werk niet goed uitvoert, moet u dit gratis herstellen.



Wat verwacht ik van u?



Ik vraag u vriendelijk om het werk gratis te herstellen binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor snel een afspraak met mij maakt.



[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]



Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.



Biedt u geen oplossing?



Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed hebt gedaan. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.



Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].



Met vriendelijke groet,



[uw naam en handtekening]






Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]







Komt u er samen niet uit?



Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.



  • Uw recht halen

  • Melden bij ConsuWijzer