[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: ontbinding overeenkomst tijdens verlengde bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] sloot ik met u een overeenkomst voor een [naam product of dienst] voor via [internet / telefonische verkoop / huis-aan-huisverkoop / verkoop op straat / een verkoopdemonstratie / een verkoopparty]. Ik heb hiervoor recht op één jaar extra bedenktijd, omdat u mij niet alle verplichte informatie gaf: [kies uw situatie(s):]

Wat is het probleem?Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn verlengde bedenktijd en de overeenkomst ongedaan maken.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet bent u verplicht om mij te laten weten hoe lang de bedenktijd duurt, wat de voorwaarden zijn en hoe ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u mij een modelformulier geven waarmee ik de overeenkomst ongedaan kan maken. Als u deze verplichte informatie niet geeft, dan wordt de bedenktijd van veertien dagen verlengd met twaalf maanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.Wat verwacht ik van u?[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]

Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]

Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]

Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]

Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]