[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: onredelijke voorwaarde corona-voucher/tegoedbonGeachte heer of mevrouw,Op [datum] heb ik met u een overeenkomst gesloten voor [leg uit waarover het gaat. Bijvoorbeeld een vakantie, opleiding, abonnement bij de sportschool of kaartje voor een evenement.]. Vanwege de coronacrisis kunt u onze overeenkomst niet nakomen. En daarom hebt u mij een voucher/tegoedbon aangeboden ter compensatie.Wat is het probleem?In de voorwaarden van uw voucher/tegoedbon staat: [noem de vouchervoorwaarde die u onredelijk vindt]. Deze voorwaarde vind ik onredelijk omdat [leg uit waarom dit voor u onredelijk. Gebruik onze informatie en richtlijnen over vouchers en tegoedbonnen om uw uitleg te onderbouwen].Wat verwacht ik van u?[kies de alinea’s die op u van toepassing zijn]

Biedt u geen oplossing?[kies 1 van deze 2 alinea’s]

Ik ontvang graag binnen 2 weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]