[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: bemiddelingskosten

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] stuurde u mij een rekening met bemiddelingskosten voor het vinden van mijn huurwoning. Ik ben het niet eens met deze bemiddelingskosten.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet mag u mij als huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen omdat u als bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder. Rekent u wel bemiddelingskosten, dan handelt u in strijd met de wet. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7:417 en 7:427 en 3:40. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]Ik vraag u vriendelijk om de bemiddelingskosten van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald]Omdat de bemiddelingskosten onterecht zijn, betaal ik deze kosten niet. En ik verwacht dat u mij hier geen rekeningen meer over stuurt.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de bemiddelingskosten [niet op tijd terugbetaalt / niet van de rekening wilt halen], dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]