[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: recht van verzet

Geachte heer of mevrouw,Mijn telefoonnummer staat in uw bellijsten. Maar ik wil niet dat u mij nu en in de toekomst belt. Daarom maak ik gebruik van mijn recht van verzet.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik het recht van verzet. Dit betekent dat u mij niet meer mag bellen als ik laat weten dat ik niet meer gebeld wil worden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/telemarketing.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mijn telefoonnummer en al mijn andere gegevens direct uit uw bellijsten te halen. Ik wil dat u mij nooit meer belt.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Blijft u mij bellen? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]