[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: onterechte aanmaning

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik van u een aanmaning. Hierin staat dat ik [bedrag] euro moet betalen voor [naam product of dienst].  Wat is het probleem?Uw aanmaning voldoet niet aan de wettelijke eisen. [kies uw situatie:]Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet moet de aanmaning voldoen aan de wettelijke eisen. Als u niet op de juiste manier aanmaant, dan moet u een nieuwe aanmaning sturen die wel geldig is. Zolang u geen geldige aanmaning stuurt, en zolang de betalingstermijn van veertien dagen nog niet voorbij is, mag u geen incassokosten berekenen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 96. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe aanmaning te sturen die wel voldoet aan de wettelijke eisen. Tot die tijd betaal ik [de rekening nog niet / alleen de hoofdsom, maar niet de incassokosten].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Blijft u mij aanmaningen sturen die niet voldoen aan de wettelijke eisen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de  rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]