[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[e-mail][naam aanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: vergoeding storing

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van [internet / mijn televisie / mijn telefoon]. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.Hoe is dit wettelijk geregeld?Bij een storing langer dan twaalf uur, heb ik recht op een vergoeding. Dit staat in artikel 3.15 van de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen. U kunt deze regeling vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om op zijn laatst bij de volgende rekening de vergoeding aan mij uit te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de vergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]