[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: niet eens met kosten afleverset

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] ontving ik uw warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].Wat is het probleem?Ik ben het niet eens met de huurkosten voor de afleverset. Ik vind de kosten niet redelijk omdat [leg uit waarom u de kosten niet eerlijk vindt].Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de Warmtewet mag u alleen redelijke kosten voor het huren van de afleverset in rekening brengen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om de huurkosten aan te passen. Als dit niet mogelijk is, dan hoor ik graag waarom de huurkosten zo hoog zijn.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Wilt u niet met mij in gesprek over de huurkosten van de afleverset? Dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / De Geschillencommissie Warmtelevering / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]