[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam energieleverancier of warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats]

[plaats, datum]Onderwerp: verjaarde rekening

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik van u een naheffing over de [energierekening / warmterekening] van [begindatum] tot en met [einddatum]. Op de naheffing staat een bedrag van [bedrag] euro. Maar de rekening waarover u deze naheffing stuurde, is verjaard.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Omdat de [energierekening / warmterekening] is verjaard, ga ik ervan uit dat ik de naheffing niet hoef te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen meer van u. Denkt u dat de rekening niet is verjaard? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Blijft u mij vragen om de verjaarde rekening te betalen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / De Geschillencommissie Warmtelevering / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]