[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: temperatuur verwarming

Geachte heer of mevrouw,U levert mij [stadsverwarming / blokverwarming] op het adres [uw adres]. In de algemene voorwaarden van het contract staat dat u een minimumtemperatuur moet leveren van [temperatuur] graden Celsius.Wat is het probleem?’s Nachts zet u de verwarming lager dan de minimumtemperatuur. Hierdoor kan ik de verwarming ’s nachts niet gebruiken. Daarom vraag ik u om ook ’s nachts warmte van de juiste temperatuur aan mij te leveren.Hoe is dit wettelijk geregeld?Ik heb recht op een betrouwbare levering van warmte. Dit staat in artikel 2 van de Warmtewet. Dit betekent dat u altijd warmte moet kunnen leveren, dus ook ’s nachts of in de zomer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen twee weken voortaan ’s nachts warmte te leveren van de afgesproken minimumtemperatuur of hoger.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd de temperatuur aanpast, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Warmtelevering. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]