[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: temperatuur verwarming

Geachte heer of mevrouw,U levert mij [stadsverwarming / blokverwarming] op het adres [uw adres]. In de algemene voorwaarden van het contract staat dat u een minimumtemperatuur moet leveren van [temperatuur] graden Celsius.Wat is het probleem?’s Nachts zet u de verwarming lager dan de minimumtemperatuur. Hierdoor kan ik de verwarming ’s nachts niet gebruiken. Daarom vraag ik u om ook ’s nachts warmte van de juiste temperatuur aan mij te leveren.Hoe is dit wettelijk geregeld?Ik heb recht op een betrouwbare levering van warmte. Dit staat in artikel 2 van de Warmtewet. Dit betekent dat u altijd warmte moet kunnen leveren, dus ook ’s nachts of in de zomer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen twee weken voortaan ’s nachts warmte te leveren van de afgesproken minimumtemperatuur of hoger.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd de temperatuur aanpast, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]