[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: gespecificeerde rekening

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik van u een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].Wat is het probleem?Helaas begrijp ik de kosten op de rekening niet. De onderdelen die ik onduidelijk vind, zijn: [som op welke onderdelen u niet begrijpt]. Daarom vraag ik u om deze onderdelen uit te leggen in een gespecificeerde rekening.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de Warmtewet moet u een complete en voldoende gespecificeerde rekening geven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mij binnen twee weken een gespecificeerde warmterekening te sturen per [e-mail / post].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Wilt u mij geen gespecificeerde rekening sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]