[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: prijsverhogingGeachte heer of mevrouw,Op [datum] deed ik bij u een boeking met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. [kies uw situatie:]Wat is het probleem?U rekende mij [bedrag] euro voor de boeking. Maar op [datum] liet u mij weten dat u de prijs wilt verhogen naar [bedrag] euro. Hier ben ik het niet mee eens.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet moet u de boeking uitvoeren volgens de prijs die wij hebben afgesproken. U mag alleen de prijs verhogen als u zich aan de wet houdt. Dit hebt u niet gedaan.[kies uw situatie(s):]De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik verwacht dat ik mijn [vlucht / accommodatie / pakketreis] krijg voor de afgesproken prijs. Daarom vraag ik u om mij te laten weten dat u de boeking gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.Kunt of wilt u zich niet houden aan onze afspraken? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft [de vlucht / het verblijf / de pakketreis] dan niet meer uit te voeren. Ik ben u dan niets verplicht. En ik hoef u niets te betalen.[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:] Het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro moet u dan verplicht terugstorten. Ik vraag u vriendelijk om dit bedrag dan binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[is de reisorganisatie aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u deze alinea toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd een oplossing biedt, of het geld terugstort waar ik recht op heb, dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]