[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: niet eens met wijziging / annulering

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] deed ik bij u een boeking met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. [kies uw situatie:]Wat is het probleem?Op [datum] liet u mij weten dat u mijn boeking wilt [wijzigen/annuleren]. Het gaat om [leg uit wat er verandert, bijvoorbeeld de vertrekdatum, bestemming, soort kamer, de vluchttijden of een annulering]. Hier ben ik het niet mee eens.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken. U mag op grond van de wet alleen iets wijzigen als:U moet de overeenkomst dus nakomen of een passende oplossing bieden. Doet u dat niet? Dan mag ik mijn boeking zonder kosten annuleren en heb recht op geld terug. Ook heb ik recht op schadevergoeding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik verwacht dat u zich aan de afspraken houdt en mijn boeking niet wijzigt. Daarom vraag ik u om mij te laten weten of u mijn [accommodatie / pakketreis] gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken. Kunt of wilt u zich niet houden aan onze afspraken? En biedt u ook geen passende, gelijkwaardige oplossing? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft de [accommodatie / pakketreis] dan niet meer uit te voeren.[voeg deze alinea toe als u nog niet hebt betaald:]

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, hoef ik u niets te betalen en heb ik recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om de schadevergoeding binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, heb ik recht op teruggave van het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro. En ik heb recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om deze bedragen binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[is het bedrijf aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u deze alinea toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd een oplossing biedt of [onterecht rekeningen stuurt / mijn geld niet terugstort], dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]