[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam winkel of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: schadevergoeding

Geachte heer of mevrouw,Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type].Wat is het probleem?Het product blijkt onveilig omdat [leg uit waarom u vindt dat het product niet veilig is]. Hierdoor heb ik schade aan [geef aan welke schade is ontstaan]. Deze schade ontstond doordat [leg uit hoe het onveilige product deze schade veroorzaakte]. De kosten van deze schade zijn [bedrag] euro.[voeg deze alinea toe als u bewijs toevoegt van de schade, bijvoorbeeld bonnen]In de bijlage vindt u [bewijzen van kosten die ik moest maken door de schade / bonnen van aankopen die beschadigd raakten door het onveilige product]Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet bent u aansprakelijk voor het schadebedrag onder 500 euro, omdat u mij het onveilige product verkocht. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:190 lid 1 sub b.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om de schade aan mij te vergoeden. Ook wil ik het aankoopbedrag van u terug. Ik heb geen vertrouwen meer in het product en wil daarom geen vervangend product ontvangen. U kunt het schadebedrag van [bedrag] euro en het aankoopbedrag van [euro] binnen [noem een redelijke termijn] storten op [uw rekeningnummer), ten name van [uw naam].[Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze alinea toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Wilt u de schade niet vergoeden binnen deze termijn, dan leg ik mijn claim mogelijk voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]