[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: vernietiging overeenkomst

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] sloten wij een overeenkomst. Het gaat om een [naam product of dienst] voor [bedrag] euro.Wat is het probleem?[gebruik deze alinea bij misleiding:]

Ik verwachtte iets anders te krijgen op basis van de informatie die u mij gaf. Ik dacht: [leg uit wat voor product of dienst u dacht te krijgen]. Maar uiteindelijk kreeg ik [leg uit wat u echt kreeg]. Als u mij dit vooraf had laten weten, dan had ik de overeenkomst niet gesloten.[gebruik deze alinea bij agressieve verkoop:]

Als uw verkoper dit niet had gedaan, dan had ik de overeenkomst niet gesloten.Hoe is dit wettelijk geregeld?Bedrijven moeten eerlijk te werk gaan als zij producten en diensten aan consumenten verkopen. Zij mogen de consument niet misleiden of agressief benaderen. Dat staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Als de consument een overeenkomst sluit door een oneerlijke handelspraktijk, dan kan hij deze overeenkomst vernietigen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/keurmerken.Wat verwacht ik van u?Omdat ik de overeenkomst sloot door een oneerlijke handelspraktijk, vernietig ik de overeenkomst. Dit betekent dat u [het product / de dienst] niet hoeft te leveren en dat ik u niets hoef te betalen.[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]

Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]

Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]

En ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] het bedrag van [bedrag] euro aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de overeenkomst niet terugdraait, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]