Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over meerwerk bij vaste prijs

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht hoogte rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] hebben wij een overeenkomst gesloten voor de volgende werkzaamheden: [noem de werkzaamheden]. Daarbij zijn wij een vaste prijs overeengekomen van [bedrag] Euro.

Wat is het probleem?

Op de door mij ontvangen rekening staat een hoger bedrag, namelijk [bedrag] Euro in plaats van de afgesproken vaste prijs van [bedrag] Euro. Er is door mij geen opdracht tot meerwerk gegeven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat geldt ook voor de prijs. Deze prijs kan één van de partijen niet zo maar wijzigen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat kunt u van mij verwachten?

Aangezien ik geen toestemming heb gegeven voor het extra bedrag dat u in rekening brengt, ben ik u dat ook niet verschuldigd. Ik betaal u alleen de prijs van [bedrag] euro, zoals wij hebben afgesproken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvang ik van u een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer