Voorbeeldbrief - Klacht aan dienstverlener of aannemer over de hoogte van de rekening

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht hoogte rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] hebben wij een overeenkomst gesloten voor de volgende werkzaamheden: [noem de werkzaamheden]. Daarbij zijn wij een vaste prijs overeengekomen van [bedrag] Euro.

Wat is het probleem?

Op de door mij ontvangen rekening staat een hoger bedrag, namelijk [bedrag] Euro in plaats van de afgesproken vaste prijs van [bedrag] Euro. Er is door mij geen opdracht tot meerwerk gegeven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat geldt ook voor de prijs. Deze prijs kan één van de partijen niet zo maar wijzigen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat kunt u van mij verwachten?

Aangezien ik geen toestemming heb gegeven voor het extra bedrag dat u in rekening brengt, ben ik u dat ook niet verschuldigd. Ik betaal u alleen de prijs van [bedrag] Euro, zoals wij hebben afgesproken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvang ik van u een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier