Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Aanmaning herstelverzoek door dienstverlener of aannemer

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Aanmaning herstelverzoek

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum of periode noemen] heeft u de volgende werkzaamheden uitgevoerd: [opsomming werkzaamheden]. Helaas is het resultaat van het uitgevoerde werk niet goed. Op [datum] heb ik u verzocht om herstel, maar dat is tot op heden uitgebleven. Met deze brief verzoek ik u nogmaals om het uitgevoerde werk te herstellen.

Wat is het probleem?

Het werk dat u hebt afgeleverd is niet deugdelijk. De herstelwerkzaamheden vindt u hieronder. [geef een beschrijving van de klachten].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de aflevering van deugdelijk werk. Zijn er tekortkomingen? Dan moet u deze kosteloos herstellen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om de herstelwerkzaamheden binnen [noem een redelijke termijn] uit te voeren. Ik verwacht dat u op korte termijn contact met mij opneemt om een afspraak te maken. Voor eventuele schade als gevolg van het ondeugdelijke werk houd ik u aansprakelijk.

[Indien van toepassing:]

Na goede afronding van het herstel zal ik overgaan tot volledige betaling. Tot die tijd wacht ik met betalen van [bedrag] Euro. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de tekortkomingen van het werk.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer