Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Weigering toegang tot evenement

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
 

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Weigering toegang tot evenement

Geachte heer of mevrouw,

Op (datum) heb ik bij u een kaartje gekocht voor [naam evenement]. Nu weigerde de organisator van het evenement om mij binnen te laten. Daarom vraag ik met deze brief mijn geld terug.

Wat is het probleem?

In de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement staat dat het kaartje ongeldig is als het is doorverkocht. U hebt mij vooraf niet op dit risico gewezen. Nu ben ik aan de deur geweigerd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Staat in de algemene voorwaarden van de organisator dat het kaartje zijn geldigheid kan verliezen als het wordt doorverkocht? Dan moet u mij dat volgens de wet vooraf vertellen. Dit heeft u niet gedaan. En daarom heb ik recht op geld terug. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijk dan in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken] het geld terug te storten op (IBAN/rekeningnummer) ten name van (naam).

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer