Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Vernietiging onredelijke algemene voorwaarden

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging van onredelijke bepaling in algemene voorwaarden

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u [vul in: product] gekocht / [omschrijf: dienst die u afneemt].

In uw algemene voorwaarden staat de volgende bepaling: [Noem het artikel uit de algemene voorwaarden van de ondernemer waar het om gaat]

Met deze brief laat ik u weten dat ik deze bepaling vernietig.

Waarom vernietig ik deze bepaling?

Deze bepaling is onredelijk, omdat [geef de reden waarom deze bepaling voor u onredelijk is].

Volgens de wet mogen algemene voorwaarden niet onredelijk zijn voor consumenten. In de wet staan voorbeelden van onredelijke bepalingen. Deze voorbeelden staan onder andere in een zwarte en grijze lijst. Deze lijsten kunt u vinden in het Burgerlijk Wetboek in de artikelen: 6:236 BW en 6:237 BW.

Hoe het wettelijk geregeld is, kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), www.acm.nl/voorwaarden

Wat verwacht ik van u?

De vernietigde bepaling geldt niet meer. Dit betekent dat u geen beroep meer kunt doen op [Leg hier uit welke bepaling uit de algemene voorwaarden niet meer geldt en waar de ondernemer zich niet langer op kan beroepen].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen 4 weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als ik op deze brief binnen 4 weken geen bevredigend antwoord krijg, dien ik een klacht hierover in bij de ACM. [Kijk op de website van de Geschillencommissie of u daar terechtkunt. Is dat zo? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Ook zal ik mijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. [Of, als u zo nodig naar de rechter wilt, toevoegen:] En ik kan mijn klacht voorleggen aan de rechter.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijk groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer