Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over prijsverhoging van een abonnement

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

Aan

Naam
Adres
Postcode en plaats
E-mail

Woonplaats, datum

Onderwerp: Klacht over prijsverhoging abonnement

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ben ik erachter gekomen dat u de prijs van mijn abonnement hebt verhoogd. De oude prijs bedraagt [bedrag] Euro en de nieuwe prijs is [bedrag] Euro. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met deze wijziging.

Wat is het probleem?

De reden waarom ik bezwaar maak tegen de prijsverhoging is:

[invullen waarom u het niet eens bent met de prijsverhoging, bijvoorbeeld: de prijsverhoging is niet aangekondigd, of er staat niets vermeld in de algemene voorwaarden over het eventueel verhogen van prijzen, of de algemene voorwaarde met betrekking tot de prijswijziging is onredelijk].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om de prijswijziging van mijn abonnement terug te draaien. Bent u hiertoe niet bereid? Dan wil ik mijn abonnement kosteloos beëindigen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer