Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Prijsvermindering ondeugdelijk product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Prijsvermindering ondeugdelijk product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Gezien de aard van het gebrek is reparatie of vervanging van [het product] geen optie. Met deze brief vraag ik u daarom om prijsvermindering.

Wat is het probleem?

Het product functioneert niet goed. [beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt en ik ben van mening dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van [het product].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heeft de koper recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product kosteloos en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Is dat niet mogelijk? Dan heeft de koper het recht om de prijs te verminderen. Dit staat in artikel 7:22 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt de wet vinden via www.wetten.overheid.nl.

De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien reparatie of vervanging geen optie is, vraag ik u om een korting van [bedrag noemen] Euro. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [naam rekeninghouder].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] en betaling zie ik graag binnen [noem een redelijke termijn] tegemoet

[de volgende alinea kunt naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer