Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Laatste mogelijkheid voor verkoper tot herstel product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Laatste mogelijkheid tot herstel product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief wil ik u nog een laatste keer de mogelijkheid bieden om de klachten op te lossen.

Wat is het probleem?

Het product functioneert niet goed. [Beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt en ik ben van mening dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van [het product]. Ik verzocht u op [datum] om [het product] te herstellen. Tot nu toe bent u [maak een keuze: daarin niet geslaagd /bent u daartoe niet bereid geweest].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product kosteloos en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet de verkoper dat niet nadat de consument dit aan de verkoper heeft gevraagd? Dan heeft de consument het recht om het herstel door een derde partij te laten uitvoeren. De kosten daarvoor mag hij bij de verkoper in rekening brengen. Dit staat in artikel 7:21 van het Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Zoals hierboven staat, zijn er twee opties om het probleem op te lossen:

  • het product kosteloos repareren; of
  • een nieuw product geven.

Biedt u geen oplossing?

Dan zal ik het herstel van het product door een derde partij laten uitvoeren. De kosten daarvoor zal ik op u verhalen. Ik dien hierover dan ook een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. Ik vertrouw er op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer