Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Herstel of vervanging van ondeugdelijk product binnen zes maanden na aankoop

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Herstel of vervanging van ondeugdelijk product binnen zes maanden na aankoop

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] Het betreft een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Het product functioneert niet goed. [Beschrijf wat er mis is met het product].

Ik heb [het product] normaal gebruikt en ik ben van mening dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van [het product].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product kosteloos en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Binnen zes maanden na aankoop geldt er een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat de verkoper moet bewijzen dat het product zonder gebreken is afgeleverd en de gebreken door toedoen van de koper zijn ontstaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Zoals hierboven staat, zijn er twee opties om het probleem op te lossen:

  • het product kosteloos repareren; of
  • een nieuw product geven.

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

Biedt u geen oplossing?

Is kosteloos herstel of vervanging binnen [noem een redelijke termijn] niet mogelijk? Dan bent u in gebreke en heb ik het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik geef het product dan aan u terug. En ik verwacht dan het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug te ontvangen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer