Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Betalen onder protest

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: betaling onder protest

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een rekening. Ik ben het niet eens met deze rekening. U [maak een keuze, of vul zelf aan: dreigt met incassokosten/weigert het product terug te geven/ weigert de klus af te maken]. U plaatst mij hierdoor in een onmogelijke situatie en ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat is het probleem?

De reden dat ik het niet eens ben met deze rekening is, omdat [maak een keuze, of vul zelf aan:]

  • Ik heb met uw bedrijf geen overeenkomst gesloten
  • Ik heb met u een andere prijsafspraak gemaakt, namelijk ...
  • Ik vind dat u de [maak een keuze: reparatie/klus/opdracht] niet goed hebt uitgevoerd
  • Ik vind dat u de [maak een keuze: reparatie/klus/opdracht] niet volgens opdracht hebt uitgevoerd.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om [een deel van] het betaalde bedrag van [bedrag] Euro aan mij terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn]. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[de volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen;]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer