Ik heb een klacht over de prijsvermelding van een reis. Waar kan ik terecht?

Voor de vermelding van prijzen in de reisbranche zijn er speciale regels. Die regels gelden voor de prijsvermelding van vluchten, pakketreizen en accommodaties. Meer daarover leest u in ons consumententhema ‘Reisprijzen, laat je niet inpakken’. Deze regels komen onder andere uit de Reclamecode Reisaanbiedingen.

De Reclamecode Reisaanbiedingen

Het doel van de Reclamecode Reisaanbiedingen is om consumenten zo goed mogelijk te informeren over de prijzen van de aangeboden reizen. Met reizen bedoelen we hier vakanties, vliegreizen, bustrips, treinkaartjes van NS HI Speed, maar ook een vakantie met een pleziervaartuig. Zo is het voor u meteen duidelijk wat de totale prijs van een aanbieding is. En daardoor kun u makkelijker prijzen vergelijken. De regels uit de Reclamecode gelden voor alle aanbieders van reizen op de Nederlandse markt.

Waar kunt u terecht met uw klacht over de prijsvermelding van een reis?

Hebt u een klacht over de manier waarop een reisaanbieder prijzen vermeldt? Bijvoorbeeld omdat bepaalde onvermijdbare kosten pas tijdens het boekingsproces duidelijk worden? Of denkt u dat een aanbieder niet de juiste prijs in een advertentie zet? Dan hebt u twee mogelijkheden om een klacht in te dienen. Hieronder leest u welke dit zijn.

De Autoriteit Consument & Markt

Houdt een aanbieder zich niet aan de regels over prijsvermelding? Dan kan de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) optreden. Bijvoorbeeld door een boete of een andere maatregel op te leggen aan de reisaanbieder. Meld uw klacht bij ConsuWijzer. ConsuWijzer registreert uw melding en stuurt deze door aan ACM.

De Reclame Code Commissie

U kunt ervoor kiezen om uw klacht ook bij de Reclame Code Commissie (RCC) voor te leggen. De Commissie kan de reisaanbieder aanbevelen om de aanbieding of reclame te stoppen. U kunt uw klacht gratis bij de Reclame Code Commissie indienen. Dat kan met een brief of via de website van de Stichting Reclame Code. Let op! De Reclame Code Commissie kan er niet voor zorgen dat u schadevergoeding krijgt. En doet geen uitspraak over een individueel geschil dat u hebt met een aanbieder.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward