Iets vragen of melden?

Concentraties van ondernemingen

Mogen bedrijven zomaar samengaan? Wie let op de macht van bedrijven? Niet alle bedrijven mogen zomaar fuseren of een ander bedrijf overnemen. De overheid heeft regels gemaakt voor fusies en overnames. Deze regels moeten voorkomen dat bedrijven te sterk en te machtig worden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of de fusie of overname gevolgen heeft voor de concurrentie. Bedrijven mogen pas samen gaan als ACM dit goed vindt.

Op welke manieren kunnen bedrijven met elkaar samengaan?

Er zijn drie manieren waarop bedrijven met elkaar kunnen samengaan.

Een fusie

Bij een fusie ontstaat één nieuw bedrijf uit twee of meer bedrijven.

Een overname

Bij een overname koopt een bedrijf een ander bedrijf. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld doordat een bedrijf de meerderheid van de aandelen in het andere bedrijf koopt.

Een joint venture

Bij een joint venture richten twee of meer bedrijven samen een nieuw bedrijf op, waar ze samen eigenaar van zijn. Dit nieuwe bedrijf heet een joint venture.

Wat zijn de regels als bedrijven samengaan?

Alleen grote bedrijven die samen willen gaan, moeten dit vooraf bij ACM melden. Ze mogen pas samengaan als ACM dit goedvindt.

Bedrijven moeten hun plannen om samen te gaan bij ACM melden:

  • als de bedrijven samen in de hele wereld meer dan 150 miljoen euro per jaar verdienen met de verkoop of het maken van producten of het aanbieden van diensten. Dit noemen we ook wel hun gezamenlijke wereldwijde jaaromzet;
  • en als minstens twee van de bedrijven ieder in Nederland voor minstens 30 miljoen euro per jaar verdienen. Dit noemen we ook wel hun jaaromzet.

Voor bedrijven in de zorg en voor pensioenfondsen gelden andere regels. Deze regels kunt u nalezen op de website van ACM.

Wanneer hoeven bedrijven hun samenwerking niet te melden?

Hebben bedrijven een lagere omzet dan in het vorige stukje staat? Dan hoeven ze hun plannen om samen te gaan niet vooraf bij ACM te melden.

Soms verdienen bedrijven ook veel in andere Europese landen. Dan moeten ze hun plannen om samen te gaan melden bij de Europese Commissie. ACM hoeft dan geen toezicht te houden. Dit geldt als de gezamenlijke wereldwijde jaaromzet meer dan 5 miljard euro is en ten minste twee van de bedrijven ieder een jaaromzet in de Europese Unie hebben van minstens 250 miljoen euro.

Hoe weet ik of een fusie bij ACM is gemeld?

Komt er een melding van een fusie? Dan zet ACM een bericht op haar website. ACM kijkt dan of deze grote bedrijven door de fusie zo groot kunnen worden dat ze te veel macht krijgen.

ACM kan ook voorwaarden stellen aan de fusie. Soms zegt ACM zelfs dat de fusie niet door mag gaan. ACM zet altijd op haar website op de fusie of overname door mag gaan of niet. U kunt het besluit daar dan lezen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer