Iets vragen of melden?

Bedenktijd bij huis-aan-huis verkoop

Koopt u iets aan de deur? Bijvoorbeeld een energiecontract, een internetabonnement of een tijdschrift? Dan mag u volgens de wet meestal nog van de koop af binnen 14 dagen na het tekenen voor deze dienst. Dit is uw 'bedenktijd' of 'zichttermijn'.

De 14 dagen bedenktijd gaan in op de dag nadat de koop of het contract gesloten is. Tekent u bijvoorbeeld voor een nieuw energiecontract? In deze 14 dagen mag u het contract bestuderen en vergelijken met uw huidige energiecontract of andere aanbiedingen. U mag kijken of de voorwaarden kloppen met wat u hebt afgesproken.

Wilt u het energiecontract toch niet? Dan laat u dit binnen de bedenktijd weten aan de energieleverancier en hoeft u niet te betalen. U blijft bij uw oude energieleverancier of u maakt een nieuwe keuze.

Hoe het zit met de bedenktijd bij verkoop aan de deur (colportage), leest u op deze pagina. De verkoper is verplicht u te informeren over de bedenktijd vóór u het contract tekent. Is hij hierover niet duidelijk genoeg? Dan mag u tot 1 jaar langer van het energiecontract af. Vertelt de energieleverancier in dat jaar alsnog wat u moet weten? Dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

Bedenktijd: hoe, wanneer en wat

De bedenktijd van 14 dagen geldt voor producten en diensten duurder dan 50 euro die u aan de deur koopt bij ondernemers. Hebt u aan de deur een product of dienst gekocht, zoals een energiecontract? Er gelden dan regels voor de verkoper.

  • De verkoper moet u duidelijke informatie geven. Over het product of de dienst, bijvoorbeeld wat het is en hoeveel het kost. Maar ook over hoe u kunt betalen.
  • U moet weten waar u de verkoper kunt bezoeken. De verkoper moet zijn naam en bezoekadres aan u vertellen.
  • De verkoper mag u niet misleiden. Hij mag bijvoorbeeld niet doen alsof hij bij een ander bedrijf werkt.
  • De verkoper mag een product of dienst niet splitsen in meerdere overeenkomsten, om zo onder de 50 euro te blijven.
  • Tekent u een overeenkomst? Dan moet u daar meteen een kopie van krijgen. Een bevestiging mag ook. U moet de inhoud van het contract terug kunnen lezen.
  • De kopie of bevestiging moet op papier aan u worden meegegeven. Wilt u de kopie of de bevestiging per email ontvangen? Dat kan ook. Dit moet u wel tegen de verkoper zeggen.
  • In het contract moet staan dat u een bedenktijd hebt van 14 dagen. U kunt dus binnen 14 dagen beslissen om het product of de dienst toch niet te nemen. Staat deze bedenktijd niet in het contract? Dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 1 jaar.
  • U kunt binnen 14 dagen beslissen dat u het product of de dienst toch niet wilt afnemen. In het contract moet staan hoe en bij wie u kunt melden dat u de dienst toch niet wilt kopen. Er moeten een naam en een adres van het bedrijf in staan.
  • Wilt u het product of de dienst toch niet afnemen? U moet dit binnen 14 dagen aan de verkoper laten weten. Dan bekijkt het bedrijf of u dit op tijd hebt laten weten. Hierbij geldt de datum waarop u de brief of de briefkaart hebt verstuurd. De datum op het poststempel is het bewijs.

De regels staan in de wet. De verkoper mag dus niet zelf bedenken wat er geldt. Ook mag een verkoper niet proberen u iets te verkopen als hij weet dat u het niet kunt betalen.

Tot wanneer duren mijn 14 dagen bedenktijd precies?

Sluit u bijvoorbeeld een nieuw energiecontract? U mag het contract ongedaan maken tot het eind van de 14e dag ná de datum waarop u uw energiecontract getekend hebt en de verkoper dus laat weten dat u gaat afnemen. Dit geldt bij diensten zonder product, bij levering van digitale inhoud via internet, en bij levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag.

Krijgt de verkoper uw bericht pas na afloop van de bedenktijd, bijvoorbeeld doordat hij zijn voicemail later afluistert of zijn post later krijgt? Dan bent u nog op tijd.

Rekenvoorbeeld

U tekent een energiecontract op 2 april. De bedenktijd eindigt dan op 16 april ’s avonds om 12 uur.

Is 16 maart een zaterdag? Dan eindigt de bedenktijd op maandag 18 april ’s avonds om 12 uur. Als u uw bericht vóór die tijd verstuurt, bent u op tijd. Ook als de verkoper het pas de volgende werkdag krijgt.

Hoe maak ik mijn overeenkomst ongedaan?

Hebt u recht op bedenktijd? Dan moet de verkoper u vóór of bij de overeenkomst informeren over de 14 dagen bedenktijd. Dit moet in de overeenkomst staan. Staat deze bedenktijd er niet in? Dan wordt de bedenktijd verleng met maximaal 1 jaar. In de overeenkomst moet ook staan hoe en bij wie u kunt melden dat u het product of de dienst toch niet wilt.

Wilt u het product of de dienst toch niet? U moet dit binnen 14 dagen aan de verkoper laten weten. De verkoper moet u een formulier ontbinding geven. Dit kunt u gebruiken als u van het product of de dienst af wilt.

U kunt mailen, een brief schrijven of bellen. De verkoper moet duidelijk uitleggen welk adres, e-mailadres of telefoonnummer u hiervoor kunt gebruiken. Kan het via de website? Dan moet u meteen een ontvangstbevestiging krijgen. Stuurt u het per post? Dan geldt de datum waarop u de brief of briefkaart hebt verstuurd. De datum op het poststempel is het bewijs.

U hoeft niet uit te leggen waarom u het product of de dienst niet wilt. Ook niet als de verkoper daarnaar vraagt.

Hebt u het formulier niet gekregen? Schrijf de verkoper dan een brief. Maak gebruik van onze voorbeeldbrieven:

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer