Algemene voorwaarden

Als u een overeenkomst sluit, dan gelden daarbij vaak algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Dit omdat de letters van de tekst vaak ook echt heel klein zijn. In de algemene voorwaarden staan de extra regels die gelden bij de overeenkomst.

Vaak hebben algemene voorwaarden een andere naam, bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden, bezorgvoorwaarden, reparatievoorwaarden of garantiebepalingen. Dat zijn dan gewoon de algemene voorwaarden.

Wat staat er meestal in de algemene voorwaarden?

  • De voorwaarden voor betaling,
  • De voorwaarden voor levering en de levertijd,
  • De voorwaarden voor de garantie,
  • In sommige gevallen; de voorwaarden om van de overeenkomst af te zien,
  • Contactgegevens van de ondernemer,
  • De brancheorganisatie waarbij de verkoper misschien is aangesloten,
  • De manier waarop klachten en/of geschillen worden behandeld.

Wat mag er niet in de algemene voorwaarden staan?

In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan. Maar wat is onredelijk? Dat is voor elke situatie anders. Een bepaling kan onredelijk zijn wanneer deze niet gunstig is voor u, maar wel voor de verkoper. Hieronder geven we een voorbeeld. In het voorbeeld ziet u dat u op verschillende momenten de algemene voorwaarden nodig kunt hebben.

Voorbeeld

U koopt een koelkast. De verkoper vraagt u om even mee te lopen naar de kassa. Daar schrijft hij uw adres op voor het afleveren van de koelkast. Hij zegt dat u nu het hele bedrag moet betalen. U bent het daar niet mee eens. De verkoper zegt dat in hun  algemene voorwaarden staat dat u het hele bedrag moet betalen als aanbetaling. Dat is een onredelijke bepaling. Dit mag niet in de standaard algemene voorwaarden staan. Het gaat hier om de aankoop van een product. En in dat geval mag de verkoper in zijn standaard algemene voorwaarden maximaal 50% aanbetaling van u vragen.

U spreekt met de verkoper af wanneer de koelkast bij u wordt afgeleverd. U krijgt van de verkoper een folder met de leveringsvoorwaarden. U hebt met de verkoper afgesproken wanneer de koelkast komt. Maar in de leveringsvoorwaarden staat dat de verkoper hem ook op een heel ander moment mag bezorgen. Dit is ook een onredelijke bepaling. In de algemene voorwaarden mogen geen onduidelijke of te lange levertijden staan.

Na een week wordt de koelkast bij u afgeleverd. De bezorger rijdt de koelkast naar binnen en beschadigt een muur. U wilt dat de verkoper deze schade betaalt. Maar hij zegt dat in de leveringsvoorwaarden staat dat hij niet verantwoordelijk is voor schade aan uw huis bij de aflevering. Dit is ook een onredelijke bepaling. De verkoper is volgens de wet verantwoordelijk voor schade die hij tijdens zijn werk veroorzaakt. Ook wanneer hij voor de aflevering een ander bedrijf heeft ingeschakeld.

Na een paar weken doet de koelkast het niet meer. U belt de verkoper en u vraagt hem om de koelkast te repareren. De verkoper zegt dat u in de garantiebepalingen moet kijken. Daarin staat dat u binnen 48 uur na aflevering had moeten bellen om uw klacht te melden. Ook dit is een onredelijke bepaling. De verkoper is wettelijk verplicht om een goed product te leveren. Gaat het product na aankoop stuk? Dan is de verkoper verantwoordelijk en kunt u hem hierop aanspreken.

Waar staan de algemene voorwaarden?

Als het kan, dan moet een verkoper de algemene voorwaarden aan u geven. Maar dit kan niet altijd. Koopt u iets in een warenhuis of supermarkt? Dan staan de algemene voorwaarden vaak onderaan of achterop de kassabon. Maar de verkoper mag bijvoorbeeld ook een bord in de winkel plaatsen waarop de belangrijkste voorwaarden staan. Als dat niet kan, dan kan de verkoper voor de algemene voorwaarden verwijzen naar een website. Of de algemene voorwaarden toesturen als u dat wilt. Dit kan bijvoorbeeld als u een treinkaartje uit een automaat koopt.

Een verkoper kan de algemene voorwaarden ook vooraf naar u toesturen. Bijvoorbeeld in een catalogus of in een offerte. De verkoper mag u de algemene voorwaarden ook digitaal geven. U moet dit dan wel goed vinden en u moet de algemene voorwaarden kunnen opslaan.

Wanneer zijn de algemene voorwaarden geldig?

De algemene voorwaarden gelden vrij snel. En daarvoor is het niet nodig dat u ze ook echt gelezen hebt. De algemene voorwaarden zijn geldig als u wist dat er algemene voorwaarden bij de overeenkomst hoorden. En u toch de overeenkomst hebt gesloten.

Kunnen de algemene voorwaarden achteraf nog ongeldig worden gemaakt?

Soms kunt u de algemene voorwaarden achteraf ongeldig maken. Of, zoals dat juridisch heet: buiten toepassing verklaren. Dat kan bijvoorbeeld als u de algemene voorwaarden nooit hebt gekregen. In dat geval heeft de ondernemer u niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de kans gegeven om de algemene voorwaarden te lezen. En daarom kunt u dan achteraf de algemene voorwaarden buiten toepassing verklaren. Dan gelden ze niet meer voor u.

Hebt u de algemene voorwaarden wel gekregen? Dan kan er ook een onredelijke voorwaarde in staan. Onredelijke voorwaarden kunt u vernietigen. Dit betekent dat die voorwaarde dan niet meer geldt. Vernietigen doet u zelf door een brief te sturen aan de verkoper. In de brief legt u uit waarom de voorwaarde onredelijk is en dat u daarom de voorwaarde vernietigt. Die voorwaarde geldt dan niet meer. Let op: het kan zijn dat u een voorwaarde onredelijk vindt maar dat die voorwaarde niet onredelijk is volgens de wet.

Geldt de overeenkomst nog als de algemene voorwaarden ongeldig zijn?

Ja, de overeenkomst blijft gewoon bestaan als u de algemene voorwaarden buiten toepassing verklaart of vernietigt. De algemene voorwaarden gelden niet meer. Maar de overeenkomst en de wettelijke regels gelden nog wel. En die moeten nog steeds worden nageleefd. Het heeft daarom niet altijd zin om de algemene voorwaarden buiten toepassing te verklaren of te vernietigen.
 

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward