Iets vragen of melden?

Algemene voorwaarden

Als u iets koopt of een dienst afneemt, gelden vaak algemene voorwaarden. Dit zijn regels die ondernemers gebruiken bij alles wat ze aan consumenten leveren.

Ondernemers mogen zelf hun algemene voorwaarden bepalen. Maar niet alles is toegestaan. En uw wettelijke consumentenrechten blijven gelden. Ook als in de algemene voorwaarden iets anders staat.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn vaak de ‘kleine lettertjes’ bij een aankoop of dienst. Ze kunnen allerlei namen hebben, bijvoorbeeld: betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, bezorgregeling, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Er kan ook in staan bij welke brancheorganisatie de ondernemer is aangesloten. Of wat er gebeurt bij klachten. Voor de wet zijn dit allemaal ‘algemene voorwaarden’.

In de algemene voorwaarden mag niet de belangrijkste informatie over de aankoop of dienst zelf staan. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur van een product of de hoeveelheid. Zulke informatie moet u altijd krijgen bij de koop of dienst zelf.

Zit u altijd vast aan algemene voorwaarden?

Koopt u iets of neemt u een dienst af, terwijl u weet dat er algemene voorwaarden aan vastzitten? Dan gelden ze. Ook als u ze niet hebt gelezen.

De ondernemer moet zorgen dat u op tijd weet dat hij algemene voorwaarden gebruikt. En dat u ze kunt lezen. Dit mag op verschillende manieren:

 • Hij geeft u de algemene voorwaarden vóór of bij de koop of dienst. Of hij stuurt ze vooraf per post aan u op. Bijvoorbeeld in een catalogus of in een offerte.
 • Is geven of opsturen praktisch onmogelijk? Dan mag de ondernemer zeggen waar u de algemene voorwaarden kunt bekijken. Bijvoorbeeld bij het bedrijf, de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Hij moet ze wel gratis opsturen als u daarom vraagt.

Verkoopt de ondernemer via internet?

U moet de algemene voorwaarden online kunnen lezen. Maar u moet ze ook zelf kunnen bewaren, bijvoorbeeld als pdf. Kan dat niet? Dan moet de ondernemer de algemene voorwaarden gratis per mail of post aan u opsturen, als u daarom vraagt.

Verkoopt de ondernemer in een winkel?

Dan mag hij de algemene voorwaarden ook:

 • duidelijk zichtbaar in de winkel neerleggen
 • afdrukken achter op de kassabon of op een bord in de winkel hangen

In al deze gevallen hebt u voldoende kans om de algemene voorwaarden te lezen. Óf u ze leest, is aan u. Krijgt u geen kans om de algemene voorwaarden te bekijken vóór of bij de koop of dienst? Of krijgt u de algemene voorwaarden niet? Dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig maken.

Wanneer zit u niet vast aan algemene voorwaarden?

Er zijn 2 situaties waarin u niet vastzit aan algemene voorwaarden.

 • Krijgt u geen kans om de algemene voorwaarden te bekijken vóór of bij de koop of dienst? Of krijgt u de algemene voorwaarden niet? Dan kunt u achteraf de algemene voorwaarden ongeldig maken.
 • De ondernemer gebruikt algemene voorwaarden die volgens de wet onredelijk zijn. Dan kunt u de onredelijke algemene voorwaarden ongeldig maken.

Wanneer zijn algemene voorwaarden onredelijk?

Of een voorwaarde ‘onredelijk’ is, bepaalt de wet. In de wet staan voorbeelden van onredelijke bepalingen:

 • een ‘zwarte lijst’ met bepalingen die altijd onredelijk zijn. Zulke bepalingen mogen niet voorkomen in algemene voorwaarden.
 • een ‘grijze lijst’ met bepalingen die onredelijk kúnnen zijn. Bent u het niet eens met zo’n bepaling? En kan de ondernemer niet bewijzen dat er goede redenen voor zijn? Dan hoeft u die bepaling niet te accepteren.

Ook bepalingen die niet op de zwarte of grijze lijst staan, kunnen onredelijk zijn. U kunt onredelijke algemene voorwaarden ongeldig maken.

Is een voorwaarde onduidelijk? Of zo opgeschreven dat meer dan 1 uitleg mogelijk is? Dan geldt de uitleg die voor u als consument het gunstigst is.

Wat zijn voorbeelden van bepalingen op de zwarte lijst?

Het is in ieder geval onredelijk als in de algemene voorwaarden staat dat:

 • u de koop alleen via de rechter ongedaan kunt maken
 • de ondernemer binnen 3 maanden nadat de dienst begint, prijzen mag verhogen zonder dat u van de dienst mag afzien
 • de ondernemer een abonnement stilzwijgend verlengt voor een bepaalde termijn

Wat zijn voorbeelden van bepalingen op de grijze lijst?

Het kán onredelijk zijn als de ondernemer volgens de algemene voorwaarden:

 • iets anders mag leveren dan beloofd, zonder dat u dan mag afzien van de koop of dienst
 • mag leveren op een ongebruikelijke of onduidelijke termijn
 • niet aansprakelijk is voor schade

Wanneer mag de ondernemer algemene voorwaarden veranderen?

Hebt u een abonnement voor bijvoorbeeld sportschool, tijdschrift of levering van producten? En verandert de ondernemer tussentijds de algemene voorwaarden? Dat mag hij alleen als hij voldoet aan alle 3 de volgende voorwaarden.

 1. Bij afsluiting van het abonnement moet al in de voorwaarden staan dat de ondernemer ze tussentijds mag veranderen.
 2. De verandering moet redelijk zijn. De ondernemer mag bijvoorbeeld niet de prijs verhogen binnen 3 maanden nadat u het abonnement hebt genomen. En hij mag door de wijziging niet iets heel anders gaan leveren dan eerst afgesproken, zonder dat u mag opzeggen. Bijvoorbeeld opeens een heel ander lesprogramma op uw sportschool, of een vegetarische maaltijdbox in plaats van een maaltijdbox met vlees.
 3. De ondernemer moet u de nieuwe voorwaarden toesturen. Een advertentie in de krant, of een kort berichtje aan u dat er iets verandert, is niet genoeg.

Voldoet de ondernemer niet aan alle 3 de voorwaarden? Dan mag hij zijn algemene voorwaarden niet veranderen. Doet hij dit toch? Dan kunt u volgens de wet de veranderde algemene voorwaarden ongeldig maken.

Algemene voorwaarden ongeldig maken

Ongeldig maken heet ook wel ‘vernietigen’. Wilt u algemene voorwaarden of onredelijke algemene voorwaarden vernietigen? Dan moet u dat de ondernemer laten weten. U moet ook vertellen waarom u ze vernietigt.

De vernietigde voorwaarden gelden dan niet meer. De koop of de dienst blijft wel bestaan. En de wettelijke regels daarvoor blijven gelden.

Hoe maakt u algemene voorwaarden of onredelijke algemene voorwaarden ongeldig?

Schrijf een brief of e-mail naar de ondernemer. Gebruik een van onze voorbeeldbrieven.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer