Telefoonnummers

Kosten van informatienummers (vast en mobiel)

Een informatienummer is een telefoonnummer dat begint met 0800, 0900, 0906, 0909 of 18. Voor deze nummers betaalt u vaak extra kosten. Maar dat geldt niet voor 0800-nummers: die zijn gratis.

Wilt u weten waarvoor een nummer gebruikt wordt? Dan kunt u dat aan het nummer zien:

 • 0800-nummers zijn gratis informatiediensten.
 • 0900-nummers zijn vooral klantenservices van bedrijven.
 • 0909-nummers zijn vooral belspelletjes en prijsvragen.
 • 0906-nummers zijn vooral sekslijnen, maar ook andere informatiediensten.
 • 18xy-nummers zijn nummerinformatiediensten: diensten waar u telefoonnummers kunt opvragen.
  18xy staat voor nummers tussen 1800 en 1899.

Hoeveel kost het bellen naar een informatienummer?

Voor het bellen naar een informatienummer betaalt u vaak 2 tarieven:

 • Het beltarief: dit bedrag betaalt u voor het bellen zelf. U betaalt dit aan uw telefoonaanbieder.
 • Het informatietarief: dit bedrag betaalt u voor de informatie of de dienst, zoals het belspelletje. U betaalt dit tarief aan de aanbieder van het informatienummer. Dit loopt via uw telefoonrekening.

Beltarief

Het tarief dat u betaalt voor het bellen zelf verschilt per abonnement en telefoonaanbieder. Wilt u weten wat uw telefoonaanbieder voor uw belkosten in rekening brengt? Vraag dit dan na of kijk op de website van uw aanbieder.

Informatietarief

De aanbieder van het informatienummer bepaalt het informatietarief. Dit tarief kan dus wisselen per informatienummer. Als u het nummer belt, hoort u eerst wat het tarief is. U betaalt pas nadat u deze informatie hebt gehad. Vindt u het tarief te hoog, dan kunt u nog ophangen.

Let op: geen extra kosten voor klantenservice

Gebruikt de aanbieder het informatienummer voor zijn klantenservice? Dan mag hij hiervoor geen extra kosten in rekening brengen. U betaalt dan alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.

0800-nummers altijd gratis

Voor 0800-nummers mag de aanbieder geen kosten in rekening brengen. Ook betaalt u hiervoor geen belkosten.

Hoe moet de aanbieder het tarief vermelden?

Belt u met een informatienummer? Dan moet de aanbieder de kosten hiervan duidelijk vermelden. Daarvoor gelden de volgende regels. Deze regels gelden zowel voor het bellen met een mobiele telefoon als met een vaste telefoon:

 • De aanbieder moet het beltarief en het informatietarief apart vermelden.
 • Is er geen informatietarief? Dan moet de aanbieder nog wel vertellen dat u uw gewone belkosten betaalt.
 • Kost een informatienummer 15 cent per minuut of minder? Dan hoeft de aanbieder alleen te zeggen wat het kost per minuut. En dat uw gewone belkosten daarbij komen.
 • Kost een informatienummer meer dan 15 cent per minuut? Dan moet u horen wat het kost per minuut én wat het gesprek u maximaal gaat kosten.
 • Betaalt u per gesprek? Dan moet u te horen krijgen wat dit gesprek u kost.
 • Rekent de eigenaar van het informatienummer een starttarief? Dan moet hij vermelden wat dit starttarief is.
 • De informatie moet duidelijk en goed verstaanbaar zijn.
 • Belt u een 0800- nummer? Dan hoeft de aanbieder geen tarief te noemen. Want een 0800-nummer is gratis.
 • Belt u met een doorschakeldienst of doorverbindservice? Dan moet de aanbieder zeggen dat u met een doorschakeldienst belt. Ook moet hij u vertellen wat het tarief is nadat u bent doorgeschakeld naar het juiste bedrijf. U betaalt namelijk vaak extra kosten, ook nadat u bent doorgeschakeld.
 • Let op: gebruikt een aanbieder een 0900- nummer of een 0909-nummer voor een doorschakeldienst? Dan mag hij hier geen tarief per minuut voor rekenen. Hij mag alleen een tarief per gesprek rekenen.

Gaan de kosten voor het bellen naar een informatienummer van mijn belbundel af?

Belt u een informatienummer en hebt u een belbundel? Dan betaalt u de kosten voor het bellen zelf uit uw bundel. De kosten voor de informatie of de dienst betaalt u apart. Soms vallen deze kosten ook binnen uw bundel. Dit is afhankelijk van uw abonnement.

Is uw belbundel op? Dan betaalt u aan belkosten niet meer dan u normaal betaalt voor het bellen naar een vast telefoonnummer in Nederland.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een informatienummer?

Hebt u een klacht over de kosten van een informatienummer? Bijvoorbeeld omdat er een onjuist tarief werd vermeld voorafgaand aan het telefoongesprek? Of omdat er geen tarief werd vermeld? Dan kunt u het volgende doen:

Bespreek uw klacht met uw telefoonaanbieder of met de eigenaar van het informatienummer

Neem contact op met uw telefoonaanbieder. Misschien kan die het probleem eenvoudig oplossen. U kunt uw klacht ook bespreken met de aanbieder van het informatienummer. Weet u niet wie dat is? Dan kunt u dit opzoeken in het openbare register van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kan of wil uw telefoonaanbieder of de aanbieder van het informatienummer uw klacht niet oplossen? Ga dan verder naar stap 2.

Wacht met het betalen van de extra kosten

Als u een klacht hebt over een informatienummer, hebt u het recht om de betaling van de extra kosten uit te stellen. Het gaat dan om de kosten voor de informatie of de dienst, dus niet om de gewone belkosten. Op uw telefoonrekening ziet u om welk bedrag het gaat. De rest van de rekening moet u wel betalen.

Hebt u de rekening al per automatische incasso betaald? Laat de extra kosten dan op uw rekening terugstorten. Dit kunt u regelen via uw bank.

Hebt u prepaid betaald? Vraag dan of uw telefoonaanbieder de extra kosten wil terugstorten.

Schrijf een brief of e-mail aan uw telefoonaanbieder

Schrijf in uw brief wat uw klacht is en waarom u het niet eens bent met de rekening. Schrijf ook dat u de extra kosten voor het informatienummer daarom niet betaalt. En vraag uw aanbieder om die kosten terug te storten, als u al betaald hebt.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef uw aanbieder een redelijke termijn. En schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als hij geen goede oplossing biedt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Schrijf een brief of e-mail naar de eigenaar van het informatienummer

Lost uw telefoonaanbieder het probleem niet op? Dan kunt u ook een brief schrijven naar de aanbieder van het informatienummer. Beschrijf hierin uw klacht en vraag om een oplossing binnen een redelijke termijn. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Komt u er samen niet uit? 

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.