Iets vragen of melden?

Klantenservice via 0900, 0906 of 0909-nummers

Hebt u een vraag of een klacht over een dienst die u afneemt? Of een product dat u hebt gekocht? Dan moet u daarvoor meestal bellen naar de klantenservice. Bijvoorbeeld de klantenservice van uw energieleverancier of uw verzekeraar. Vaak moet u daarvoor een 0900-nummer bellen.

Welke regels gelden er voor de tarieven van een klantenservice via een 090x-nummer?

090x-nummers zijn telefoonnummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909. Belt u in Nederland naar een 090x-nummer van een klantenservice? Dan betaalt u alleen het verkeerstarief. Het verkeerstarief wordt ook wel beltarief genoemd. Dit is een bedrag dat u betaalt voor het bellen zelf. De telefoonaanbieder berekent deze kosten voor het tot stand brengen van de verbinding. Dit zijn dus uw gebruikelijke belkosten. De hoogte van deze kosten kan verschillen per telefoonaanbieder.

Let op

Dit geldt alleen voor klantenservices van bedrijven waarvan u klant bent.

Gelden de maximumtarieven ook als het bedrijf het 090x-nummer ook voor andere doelen dan klantenservice gebruikt?

Is de ondernemer telefonisch bereikbaar via 1 090x-nummer? Meestal wordt het nummer dan gebruikt voor meerdere doelen. Bijvoorbeeld:

  • u kunt als bestaande of nieuwe klant op dit nummer algemene informatie opvragen
  • u kunt via dit nummer een bestelling plaatsen
  • klantenservice. U kunt op dat nummer terecht met vragen of klachten over een overeenkomst die u hebt met de ondernemer.

Gebruikt de ondernemer hetzelfde telefoonnummer voor meerdere doelen? En is 1 van die doelen een klantenservice? Dan mag het gesprek ook niet meer kosten dan de gebruikelijke belkosten. Dit geldt zowel voor klanten als niet-klanten van het bedrijf.

Hoe moeten de tarieven van 090x-nummers vermeld worden?

Belt u met een informatienummer? Dan moet de aanbieder de kosten hiervoor goed vermelden. Hieronder leest u aan welke regels de aanbieder zich moet houden:

Ik heb een klacht over de tarieven van een klantenservicenummer. Wat kan ik doen?

Hebt u een klacht over de tarieven van een klantenservice via een 090x-nummer? Is er bijvoorbeeld onjuiste of geen informatie gegeven, of heeft het bedrijf te hoge kosten in rekening gebracht? Dan kunt u het volgende doen.

Bespreek uw klacht met uw telefoonaanbieder

Neem contact op met uw telefoonaanbieder. Misschien kan die het probleem met uw rekening eenvoudig oplossen. U kunt ook uw klacht bespreken met de eigenaar van het klantenservicenummer.

Kan of wil uw telefoonaanbieder of de eigenaar van het klantenservicenummer de klacht niet oplossen? Dan kunt u het volgende doen.

Schrijf uw telefoonaanbieder een brief

Schrijf uw telefoonaanbieder een brief met uw klacht. Hebt u een klacht ingediend bij de telefoonaanbieder? Dan mag u de betaling van het gedeelte van de rekening waar u het niet mee eens bent opschorten. Dat betekent dat u de kosten voor het bellen naar de klantenservice nog niet hoeft te betalen. Op uw gespecificeerde telefoonrekening kunt u zien om welk bedrag het gaat. U hoeft alleen de gebruikelijke belkosten voor dat gesprek te betalen.

Zet in uw brief de volgende informatie:

  • Beschrijf uw klacht. Geef dus aan waarom u het niet eens bent met de rekening.
  • Schrijf dat u de kosten voor het bellen naar het informatienummer niet betaalt omdat u een klacht hebt.
  • Vraag om een oplossing voor een bepaalde datum. Let op: de tijd die u de aanbieder daarvoor geeft moet wel redelijk zijn. En beschrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de aanbieder geen goede oplossing biedt.

Hebt u al betaald?

Kies dan een van de volgende opties:

  • Hebt u per automatische incasso betaald? Schrijf dan dat u het per automatische incasso afgeschreven bedrag terug hebt laten storten. En dat u het gedeelte van de rekening waar u het wel mee eens bent weer hebt overgemaakt naar de telefoonaanbieder.
  • Hebt u prepaid betaald? Vraag dan of uw telefoonaanbieder de kosten voor bellen naar het informatienummer terug wil storten op uw rekening.

Gebruik onze voorbeeldbrief:

U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u die vragen om u te helpen.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. U kunt uw klacht over een 0900-, 0906-, 0909- of 18-nummer ook melden bij ConsuWijzer. Zo weet ACM (Autoriteit Consument & Markt), de toezichthouder achter ConsuWijzer, welke problemen bestaan in de markt. Gebruik daarvoor onderstaand formulier:

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer